A Központ kutatásai olyan, a környezetpolitika számára fontos kérdéseket vizsgálnak, mint a fenntartható fejlődésre való átmenet kérdései és az áttérés nemzeti, regionális és helyi szinten történő megvalósítása, az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos környezetvédelmi problémák és feladatok, az EU és a hazai politikáknak a fenntarthatóságra és környezetre gyakorolt hatása, az üzleti szektornak a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulása vagy a vállalatok környezettudatos működésének elősegítése.

Gyakorlati projektjei segítik az önkormányzatokat a helyi fenntarthatósági politika, illetve környezetpolitika kialakításában és végrehajtásában, illetve olyan eszközök meghonosításában, mint a környezetközpontú irányítási rendszer vagy a környezettudatos beszerzés.

Tréningjein a részt vevő kormányzati és önkormányzati szervezetek, környezetvédelmi vállalkozások és civil szervezetek elsajátíthatnak olyan menedzsment módszereket, mint pl. a stratégiai tervezés, a stratégiai menedzsment, az üzleti terv készítése, a pályázatírás, a konfliktuskezelés, a projekt menedzsment stb., megismerhetik a környezettudatos vezetési módszereket (zöld szervezetek PR tevékenysége, önkormányzati környezeti beruházások finanszírozása stb.), valamint egyes környezeti menedzsment technikákat (pl. EMAS, környezeti hatásvizsgálat, integrált és veszélyeshulladék gazdálkodás, biogazdálkodás, stb.)